Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Świadczenia realizowane w ramach teleporady

ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W RAMACH TELEPORADY

Szanowni Pacjenci!

Jedną z form udzielania świadczeń zdrowotnych jest teleporada.

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Na teleporadę można umówić się telefonicznie, elektronicznie lub osobiście.

SP ZOZ w Czersku

 • Poradnia dla dorosłych - rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.30 - 18.00:

 Numer telefonu: 52 398 44 59; e-mail: rejestracja@zozczersk.pl

 • Poradnia dla dzieci - rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00:

Numer telefonu: 52 395 44 59; e-mail: rejestracjapediatryczna@zozczerk.pl

WOZ w Łęgu - rejestracja czynna od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy dostępnym na stronie internetowej: http://zozczerk.pl w zakładce "POZ" - "Harmonogram Łąg".

WOZ w Rytlu - rejestracja czynna od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy dostępnym na stronie internetowej: http://zozczerk.pl w zakładce "POZ" - "Harmonogram Rytel".

Podczas rejestracji pracownik przychodni, rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta i wstępnie kwalifikuje do teleporady oraz informuje o dacie i przedziale czasowym,
w którym odbędzie się teleporada.

Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po rejestracji pacjenta, z wyjątkiem sytuacji, gdy w porozumieniu z pacjentem (lub jego opiekunem ustawowym) zostaje ustalony inny termin.

Teleporada odbywa się telefonicznie, a w przypadku posiadania przez pacjenta odpowiedniego sprzętu i łącza, również za pomocą technik audiowizualnych. Szczegóły dotyczące formy teleporady ustalane są podczas rejestracji.

W ustalonym terminie teleporady lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie na wskazany przez pacjenta podczas rejestracji numer telefonu.

Próba kontaktu z pacjentem jest podejmowana co najmniej trzykrotnie w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku nieskutecznych połączeń z pacjentem w ustalonym przedziale czasowym teleporady, porada zostaje anulowana. Jeśli pacjent nadal będzie chciał skorzystać z teleporady, powinien skontaktować się telefonicznie z rejestracją poradni w celu ponownego ustalenia terminu teleporady.

ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z PACJENTEM– ODSTĄPIENIE OD TELEPORADY

Wizyta osobista realizowana jest:

 • W przypadku, gdy pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem:
  - wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
  - świadczeń związanych z wydaniem zaświadczenia.
 • Podczas pierwszej wizyty realizowanej po wyborze Świadczeniodawcy.
 • W związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów.
 • W związku z podejrzeniem choroby nowotworowej.
 • W przypadku dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Powyższe wytyczne nie dotyczą postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Podczas teleporady lub wizyty, jeżeli występują wskazania zdrowotne, pacjent może uzyskać
e- receptę, e- skierowanie, e- zlecenie lub elektroniczne zwolnienie lekarskie. Dokumenty medyczne wystawiane w formie papierowej pacjent może odebrać w przychodni.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-15 10:21przez:
Opublikowano:2021-03-15 08:03przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku
Odwiedziny:7752

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.