Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Dostęp do dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że:

  • udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • po śmierci Pacjenta prawo do uzyskiwania dokumentacji medycznej ma osoba bliska, chyba że pacjent za życia zgłosił sprzeciw,
  • Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych wypełnia oświadczenie, w którym upoważnia wskazane przez siebie osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej i informacji o swoim stanie zdrowia,
  • warunkiem udostępnienia dokumentacji medycznej jest wypełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek można otrzymać w rejestracji SP ZOZ w Czersku,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej następuje „bez zbędnej zwłoki”, czyli w jak najkrótszym możliwym czasie. Nie ulega wątpliwości, że w każdym indywidualnym przypadku najkrótszy okres, w jakim może zostać udostępniona dokumentacja medyczna „bez zbędnej zwłoki” jest różny, gdyż czas realizacji zależy od wielu czynników np. obszerności dokumentacji medycznej, miejsca w którym się ona znajduje (np. w archiwum),
  • nie pobieramy opłat w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, jeżeli wydajemy dokumentację po raz pierwszy,
  • w pozostałych przypadkach opłata za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” jest kwotą ustaloną na podstawie art. 28 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-14 11:12przez:
Opublikowano:2020-09-14 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku
Odwiedziny:7039

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.