Prawa pacjenta

Strona główna | Informacje dla pacjenta

Prawa pacjenta

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do informacji
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo do tajemnicy informacji
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności
 • Prawo do dokumentacji medycznej
 • Prawo do leczenia bez bólu
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie