Poradnie specjalistyczne

Strona główna |

W SP ZOZ w Czersku funkcjonuje poradnia ginekologiczno-położnicza oraz poradnia kardiologiczna.

Świadczenia w poradniach specjalistycznych realizowane są na rzecz pacjentów będącymi mieszkańcami Gminy Czersk.

Świadczenia finansowane są przez Gminę Czersk.