Jak zostać naszym pacjentem

Strona główna | Informacje dla pacjenta

Zgodnie z zasadami systemu ochrony zdrowia w Polsce ubezpieczony ma prawo wybrać poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, w której wybierze swojego lekarza rodzinnego. Wyboru takiego można dokonać 3 razy w roku (bez konsekwencji finansowych). Aby zostać naszym pacjentem, należy wypełnić deklarację wyboru lekarza. Wypełnioną deklarację należy złożyć w naszej przychodni lub zgłosić się do rejestracji w celu jej wypełnienia, za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość.

Dla dzieci wyboru dokonują rodzice lub opiekunowie.

Nie jest konieczne składanie rezygnacji w dotychczasowej przychodni – cała operacja odbywa się automatycznie za pośrednictwem NFZ, dzięki czemu z naszej opieki można korzystać od razu po złożeniu deklaracji.