SZANOWNI PACJENCI,

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące zasad przyjęć poprzez ograniczenie osobistych kontaktów z pacjentami:

  • W każdym możliwym przypadku udzielanie świadczeń odbywać się będzie w postaci teleporad.
  • Nie należy przychodzić do przychodni bez uprzedniego kontaktu telefonicznego.
  • Rejestracja do lekarzy odbywać się będzie tylko poprzez kontakt telefoniczny. Pacjentom będą udzielane teleporady
    w godzinach pracy przychodni.
  • W sytuacji kiedy okaże się to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i tylko wtedy możliwe będzie wejście do przychodni.

W ramach teleporady można wystawić np. e-receptę, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas realizacji e-recepty w aptece oraz zlecenia na wyroby medyczne.

Zamówienia na recepty można składać telefonicznie lub na podane niżej  adresy e-mail. Nie ma konieczności przychodzenia po recepty do przychodni. Przy realizacji leków, wyrobów medycznych, Pacjent okazuje przekazany numer recepty bądź zlecenia oraz podaje swój PESEL – nie ma konieczności drukowania recept.

Czersk rejestracja ogólna:
52 398 44 60
52 398 42 37

rejestracja poradni dziecięcej:
52 395 44 59

zamawianie recept e-mail:
rejestracja@zozczersk.pl, rejestracjapediatryczna@zozczersk.pl

Łąg rejestracja:
52 398 68 19
zamawianie recept e-mail:
lag@zozczersk.pl

Rytel rejestracja:
52 398 51 66
zamawianie recept e-mail:
rytel@zozczersk.pl


 
Prosimy o zastosowanie się do wytycznych i potraktowanie sytuacji poważnie.

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA