Dokumenty ubezpieczeniowe

Strona główna | Informacje dla pacjenta

DROGI PACJENCIE !!!

Przychodząc do lekarza pamiętaj, aby zabrać ze sobą aktualny dokument ubezpieczenia oraz dowód potwierdzający tożsamość.

Dowodem ubezpieczenia z NFZ mogą być:

– dla PRACOWNIKÓW – kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego aktualnie potwierdzona przez zakład pracy + druk RMUA, aktualne zaświadczenienie o dokonanym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaceniu składki zdrowotnej,

– dla PRZEDSIĘBIORCY – kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego + dowód wpłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc,

– dla EMERYTY/RENCISTY – aktualny odcinek emerytury/renty, ważna legitymacja emeryta/rencisty (drugi człon numeru legitymacji nie może być wypełniony znakami\\ ),

Z dniem 1 stycznia 2013 roku wprowadzony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej (eWUŚ).

Dzięki temu rozwiązaniu, żeby skorzystać z pomocy lekarza, wystarczy okazać w rejestracji jedynie numeru PESEL, który widnieje w naszych dowodach osobistych.

Gdybyśmy w rejestracji zostali poinformowani, że NFZ nie potwierdził naszych uprawnień do świadczeń, a będziemy przekonani, że mamy do nich prawo, wówczas możemy je uzyskać, składając specjalne jednorazowe oświadczenie. W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów z uzyskaniem prawa do świadczeń NFZ apeluje, aby przed tym terminem sprawdzić w swoim zakładzie pracy lub w ZUS własne ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiedzieć się czy nasi najbliżsi, członkowie naszej rodziny, zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.