Badania laboratoryjne

Strona główna | Badania diagnostyczne

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w Punktach pobrań zgodnie z przyjętym harmonogramem dla poszczególnej lokalizacji.

Badania bezpłatne na podstawie skierowania lekarza POZ lub komercyjnie za odpłatnością. Zakres wykonywanych badań dostępny w punkcie pobrań.