Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Świadczenia dla pacjentek z Listy Aktywnej SP ZOZ Czersk - BEZPŁATNE. Dla pozostałych pacjentek istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń odpłatnie.